19.november – Verdens toalettdag #worldtoiletday

#worldtoiletday Tro det eller ei, men 19. november er World Toilet day - #worldtoiletday. Denne dagen ble offisielt stiftet i 2013. For så viktig er det ,både globalt og nasjonalt, at vi setter et fokus på  noe så selvfølgelig som toaletter.

WHO  og FN setter hvert år fokus på problemer tilknyttet den globale vannforsyningen og sanitære forhold. To av disse er Verdens vanndag  som markeres årlig 22.mars og  Verdens toalettdag som markeres 19.november ,

Det foregår flere verdensomspennende kampanjer tilknyttet en bedre forvaltning av våre globale vannressurser. Og ikke minst står temaer tilknyttet forvaltning og distribusjon av vannressurser sentralt i FNs bærekraftmål.

I Norge har vi kampanjer hvor fokuset som settes på avløpsvannet vår om dagen. Kampanjen som handler om dovett er et eksempel på å øke bevistheten rundt hva som slippes ut i kretsløpet vårt. Og neste års globale fokus fra FN er nettopp avløpsvann.

Kilder: FN-sambandet, World Waterday, World toilet day, Dovett.no